Reservdelar till Jonsered och Lennartsfors sågverk

Reservdelar till Jonsered och Lennartsfors sågverk

Vi har reservdelar till Jonsered och Lennartsfors sågverk, reservdelar till både tidigare kedjesågverk samt bandsågverk. Under 2017 så tog vi över produkträttigheterna från Lennartsfors bandsågverk. Bandsågverket har numera fått lite enklare uppdateringar i form av en ny design och marknadsförs numera under varumärket Lumberline.

Reservdelar till Jonsered och Lennartsfors sågverk

Kedjesågverken tillverkas inte längre men de flesta reservdelarna till Jonsered och Lennartsfors har vi i lager. De tidigare bandsågverken är nästintill identiskt som dagens Lumberline så där finns samtliga reservdelar att beställa med en snabb leveranstid.  Genom åren har det funnits olika versioner av sågverket som tidigare sålts under Lennartsfors, Jonsered och Husqvarna varumärken.  Vi lagerhåller reservdelar, sågsvärd, bandsågblad och tillbehör till dessa modeller. Vi ser de gamla sågverksägarna som viktiga kunder och vi jobbar hårt för att ge en god service och snabba leveranser.

Jonsered el600 sagverkExtra Stockhylla Bandsågverk Jonsered Lennartsfors Lumberline

Lennartsfors AB har sedan slutet av 90-talet arbetat med utveckling och tillverkning av bandsågverk. De första åren såldes sågen under varumärket Jonsered och senare även Husqvarna. Från 2004 har distributionen helt skett via Lennartsfors och efter att under 2016 inlett ett försäljningssamarbete med Bamsesågen, har nu verksamheten helt överlåtits till dem. ” – Vi har önskat fokusera vår verksamhet på transportprodukter för både terräng och väg och är glada att sågverket lever vidare hos en svensk tillverkare som jag vet kommer att fortsätta utveckla produkten vidare” säger VD Mikael Swartz. ”

Reservdelar till sågverk