Gränsfors Bruk handsmidda yxor

Gränfors Bruk Tillverkning Yxsmed

Gränsfors Bruk har tillverkat handsmidda yxor sedan 1902

Gränsfors Bruk har tillverkat handsmidda yxor i mer än 100 år. Varje yxa är specifikt framtagen för att fylla en viss funktion där hög kvalitet och användningsområde alltid har varit i fokus. Gränsfors Bruks yxor är indelade i fyra olika kategorier, utifrån vilket användningsområde yxan ska användas. De fyra kategorierna är Skogsyxor, Klyvyxor, Timrings- och slöjdverktyg samt Dubbeleggade yxor.

Skogsyxa Gransfors bruk Klyvyxa

Gränsfors Bruk Skogsyxor

Gränsfors skogsyxor är gjorda för att användas i skogen, allt från att fälla större träd till att kvista mindre grenar. Utmärkande för skogsyxorna är att eggen är rundad och lång med ett platt och långsmalt yxhuvud. Skogsyxorna är speciellt gjorda för att kapa av träfibrer, som vid trädfällning och kvistning, till skillnad mot vedklyvning då hugget går längs med träfibrerna.

Gränsfors skogsyxor finns i olika storlekar där både huvud och skaft skiljer sig åt. Den minsta, Gränsfors Lilla Yxa, är endast 26 cm lång med en vikt på 0,3 kg. Yxan kan nästan användas som en filékniv då den har en mycket tunn egg. Den största, Amerikansk Fällyxa, är 90 cm lång och väger 2,2 kg. Den används för att fälla riktigt stora träd. Valet av skogsyxa beror på vad den ska användas till. Samtliga skogsyxor kommer med ett eggskydd av vegetabilgarvat läder samt Yxboken. Läs mer om skogsyxor från Gränsfors Bruk »»

Ved Klyvyxa Gransfors Bruk

Gränsfors Bruk Klyvyxor

Gränsfors Klyvyxor är som namnet anger, gjorda för att klyva ved. Yxorna har ett stort och tungt huvud som är smitt och slipat till en konkav form med relativt tunn egg. Yxorna är gjorda för att hugga längs med träfibrerna, till skillnad mot skogsyxor som är gjorda för att kapa av träfibrerna. Klyvyxornas konkava form gör att eggen lätt och snabbt går in i veden och klyver sedan effektivt när den bredare delen pressar isär veden. Den unika formen gör även att yxhuvudet inte fastnar lika lätt i veden som vid ett smalt yxhuvud.

Vid vedklyvning utsätts skaftet närmast yxhuvudet för stor påfrestning då skaftet lätt kan träffa vedträet som klyvs. Samtliga Gränsfors klyvyxor kommer därför med ett skaftskydd av metall. För att få ett bra grepp om yxan är skaftet även räfflat längst ut.

Gränsfors klyvyxor finns i fyra olika storlekar. Minsta Klyvyxa, Liten Klyvyxa, Stor Klyvyxa och Släggyxa. Till Släggyxan finns även en vedkil. De tre minsta yxmodellerna liknar varandra men kombinationen av tyngden på yxhuvudet och skaftlängden varierar. Släggyxan skiljer sig i formen på huvudet, med en något längre och tyngre nacke med fasade kanter. Samtliga klyvyxor kommer med ett eggskydd av vegetabilgarvat läder samt Yxboken. Läs mer om klyvyxor från Gränsfors Bruk »»

Gränfors Bruk Timringsverktyg

Timrings- och slöjdverktyg

Gränsfors timrings- och slöjdverktyg är speciellt framtagna för att användas vid timring av till exempel hus samt slöjdning och skulptering i trä. Yxorna och verktygen är framtagna i samarbete med olika timmermän och slöjdare. Gamla verktyg har varit förebild för de modeller som Gränsfors Bruk idag tillverkar, men de har modifierats och utvecklats i samarbete med specialister och yrkesmän för att passa dagens behov.

Samtliga yxor är utformade för att passa en specifik funktion, där en stor variation finns i smidets utformning, slipning och skaftning. De flesta timrings- och slöjdverktyg kommer med ett eggskydd av vegetabilgarvat läder samt Yxboken. Läs mer om timrings- och slöjdverktyg från Gränsfors Bruk »»

Från stål till färdig yxa – Se video

Följ med in i bakom dörrarna till Gränsfors Bruks yxsmedja och se hur yxorna produceras. Från stål till färdig yxa.