Slipning och skötsel av klyvkedja

STIHL Klyvkedja Sågkedja Kedjesågverk Bamsesågen Sågverk

Såga inte med en slö kedja

Om du håller skärutrustningen i trim så får du rätt mått på virket, dessutom håller svärd och kedjor längre och sågningen går fortare. Det är lätt att tänka en stock till när man märker att det går lite tyngre på grund av att det är slött. Det är ganska vanligt att man sågar för många stockar med samma sågkedja. När man märker att kedjan går lite tyngre och har blivit naturligt slö så är det bättre att byta kedja, än att såga vidare.

Såga aldrig med en slö sågkedja då den kräver ett väldigt högt matningstryck. När man sågar med en ovass kedja så sliter det på sågsvärdet och det går varmare. Med en slö kedja kan det bli en liten grop eller en grad på svärdets bommar vilket resulterar i att det eventuellt sågar snett.

Slipning av klyvkedja

En klyvkedja som ska såga längs efter virket kräver ett bättre resultat och  precision än vad en vanlig sågkedja till motorsågen gör. Vanliga slipvinklar brukar vara 5-50 och 10-50 för en klyvkedja. Skärvinkeln kan man med fördel variera mellan 5-10 grader beroende på virkets kvalitet. Eggvinkeln rekommenderar vi en vinkel på 50 grader och tänk på att fila ner även ryttarna på kedjan!

Rekommenderade vinklar:

Skärvinkel på 10 grader och det är viktigt att alla tänder har lika stor vinkel.

Eggvinkel 50 grader.

Underställningsklackarna (ryttarna) bör filas ned i takt med att kedjan slipas ned och de bör ligga 0,63 mm under tändernas nivå. Använd en ryttarmall för att kontrollera detta.

Maskiner för slipning av sågkedja

Våra slipmaskiner slipar både motorsågskedjan som klyvkedjan till ditt kedjesågverk. Med en professionell kedjeslip så får du varje tand exakt likadan, du erhåller ett bättre resultat och sågningen går snabbare. Vi kontrollerar och finjusterar alla våra kedjeslipar för klyvsågning och dem ger därför bästa precision på slipningen.

Oregons kedjeslip levereras kompletta med 3 slipskivor 3.2 mm, 4.7 mm och 6 mm, spårrensare, ryttarmall, profilerare/profilsten.

Det är viktigt med rätt underhåll
Slipa i tid och på rätt sätt och vårda svärdet samt använd rätt smörjmedel. Här nedan följer några tips och rekommendationer.

• Fila kanterna på sågsvärdet med en svärdslip

• Använd en finjusterad kedjeslip

• Rengör slipskivan ofta eller använd en diamantslipskiva

• Använd en ryttarmall för att kontrollera ryttarna

• Använd vattenkylning när du sågar torrt eller hårt virke

• Använd en bra sågkedjeolja med god vidhäftande förmåga

• Genom att hålla virket fritt från jord och sand håller svärd och kedja längre

REKOMMENDERADE PRODUKTER

För kedjor & svärd

Kedjeslip Oregon Basic

2 963 kr
390 kr1 852 kr
Den här produkten har flera varianter. De olika alternativen kan väljas på produktsidan

För kedjor & svärd

Spårrensare

18 kr

För kedjor & svärd

Ryttarmall 0,65mm

65 kr

För kedjor & svärd

Svärdslip

320 kr

Tillbehör

Vattenkylning

1 220 kr