Sager eget materiale med sagbruk til gamle bygninger

Bamsesagen Sagverk Sagbruk Tommer Kjedesag

Den første sesongen sagde jeg alt i fra 12″x12″ til 11×36 sløyfer av 60 m3 med furutømmer i sagbruket

Da familien min flyttet inn på et gårdsbruk med mange gamle bygg, som trengte vedlikehold, såg jeg at behovet for egen sag absolutt var til stede. Prisen på spesial dimensjoner når du skal kjøpe dem på byggevareutsalg er ganske høg, så jeg ansåg det slik at jeg kom til å tjene inn igjen saga min når jeg var ferdig med å renovere alle husa på gården. Jeg hadde tenkt å kjøpe meg bandsag, men såg at det var utfordringer med bølgeskur. Brukte en del tid på nett og var rundt å såg på mange bandsager. Var også innom et par demonstrasjoner på forskjellige messer.

Bamsesagen Minisagverk Enmanssagverk Griplastarvagn Timmer
Da jeg kjøpte sagbruket min i 2014 valgte jeg sag med 9 m benk, kjedesag, bladsag, laftefres og digital avlesning. Etter å ha snakket med selgeren tok jeg også med mating og trykksmøring på sagen. Har i ettertid kjøpt forskjellige ekstrautstyr som har vist seg å være nyttige. Satte opp et saghus på 3 x 13 med åpning rett i gjennom. Ser at bygget ble litt lite når jeg skal lagre material eller at jeg skal videreforedle noe av det jeg har saget.

Den første sesongen sagde jeg alt i fra 12″x12″ til 11×36 sløyfer av 60 m3 med furutømmer. Etter den første sesongen har jeg ligget på 40-50 m3 med tømmer i året. Har begynt å sage mere løvvirke de to siste åra. Så i år har jeg sagd 10 m3 med løvtre. Ser at ei KS500 øker kapasiteten når man sager bord kledning og reisverk, men når det er saging av villmarkspanel og grove dimensjoner bruker jeg kjedesagbruket. Har 40, 50, 63 og 90 cm sverd med sverdstyring til kjedesaga mi. 

Bamsesagen Kedjesagverk Tommer Timmer Skog

 Har fått spørsmål om hva jeg gjør med all sagmaren, men det er ikke noe problem etter at jeg begynte å fylle det i palle karmer (5 høyder). Når jeg har en full karm sender jeg bare ut ei meldig om at jeg har sagmar og da er det mange som vil ha. 


Jeg hadde ikke noen erfaring med saging av tømmer da jeg kjøpte Bamsesagen min og det ble litt prøving og feiling i starten. Jeg fikk også noen tips og triks fra andre eiere av Bamsesag for å komme i gang. Etter å ha brukt saga en del så ser jeg det at den er ganske enkel i bruk og at den ikke trenger mye vedlikehold, det var kun sliping av kjeder som tok litt tid. Etter at jeg kjøpte meg kjedesliper er ikke sliping av kjeder noe som tar mye tid og resultatet på saginga ble bedre.

Bamsesagen Sagbruk Timmerstockar Skog Blocksagning

Gleden med å ha en egen sagbruk blir bare større og større etter som kunnskapen om tre og saging blir større.

Hilsener
Bjørn Inge Glåmen
Rindal, Norge

Läs mer om Bamsesågen